“Je hebt het in je vingers, het zit helemaal in je hoofd, maar het komt er niet uit. Je presteert onder je kunnen. Je hebt last van faalangst.”

“Je denkt een goede oplossing voor een probleem te hebben, maar durft het tijdens de vergadering niet te zeggen. Je bent bang dat ze je niet serieus nemen of dat er achteraf over je gepraat wordt.”

“Die ene collega lijkt nooit een gesprekje met jou aan te willen knopen terwijl ze het wel met de anderen gezellig heeft. Jij denkt dat ze je misschien niet interessant genoeg vindt en gaat haar vervolgens het liefst uit de weg…..”

Doelgroep faalangsttraining

Jongeren en volwassenen die geholpen willen worden bij het leren omgaan met hun faalangst.

Doel faalangsttraining

Tijdens de training wordt gekeken welke gedachten en ervaringen ervoor zorgen dat de faalangst steeds weer de kans krijgt op te duiken. Negatieve gedachten worden aangepakt en omgebogen naar positieve gedachten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan eenvoudige oefeningen met als doel grip te krijgen op lastige situaties.

Wat is faalangst?

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. Die angst werkt belemmerend. Mensen met faalangst ontwikkelen een bepaald soort denken, ze denken vanuit een negatief zelfbeeld waarin de vrees om te mislukken centraal staat. Dit bepaalt hun denken en daarmee gedrag. Er wordt over faalangst gesproken als iemand zo gegrepen is door angst voor mislukking dat zijn presteren er onder lijdt.

Faalangst is te verdelen in drie groepen:
Cognitieve faalangst (“En net wist ik het allemaal nog….”)
Cognitie is het leervermogen van mensen. Voor mensen met cognitieve faalangst is het moeilijk te laten zien wat zij aan kennis hebben opgedaan.

Sociale faalangst (“Wat zullen zij wel niet van mij denken….”)
Mensen met sociale faalangst vinden het moeilijk om hun mond in een groep open te doen. Het treedt op in een gesprek, in contact met anderen, bij het toespreken van een groep…

Motorische faalangst (“Op zulke momenten ben ik als ‘verlamd’ …..”)
Wanneer de motoriek van je lichaam je in de steek laat, heb je last van de motorische faalangst. Deze angst kan bijvoorbeeld optreden bij een autorijexamen of tijdens een tenniswedstrijd.

De oorzaak is bij ieder persoon anders. Wel is het waarschijnlijk dat er een gemeenschappelijk kenmerk is, namelijk dat faalangst veroorzaakt wordt door een emotie van een eerdere ervaring. Op school kan het de druk van het erbij moeten horen zijn, op het werk de spanning van het je keer op keer moeten bewijzen of thuis door de hoge verwachtingen van ouders of partner. Als een van de ouders last heeft van faalangst, kan het kind het gedrag van de ouder overnemen. Er wordt dan gesproken van kopieergedrag. Het zijn dan niet de eigen ervaringen die de emotie met zich mee brengen, maar de angst om de emotie te moeten voelen.

De symptomen variëren per persoon, maar vooral kenmerkend zijn trillen, klamme handen, transpireren, maag- en darmproblemen, blozen, concentratieproblemen, hartkloppingen, slecht slapen en minder eetlust.

Programma Faalangsttraining

In deze training wordt door gerichte opdrachten, ontspanningsoefeningen en de Rationele Emotieve Therapie (RET) geleerd hoe men met faalangst kan omgaan. Mensen die last hebben van faalangst hebben nauwelijks ruimte om aan iets positiefs te denken. RET gaat met name in op de gedachten en heeft als doel de (vaak) irrationele of ‘niet-helpende’ gedachten over een gebeurtenis te veranderen in ‘helpende’ gedachten. Hierdoor verandert het gevoel over die gebeurtenis en wordt de kans vergroot in de toekomst op een andere manier te handelen.

De training bestaat uit 4-5 bijeenkomsten van een uur en is een unieke effectieve training om vanuit kracht en rust in jezelf sterker te staan in relatie tot faalangst, werkdruk, een negatief zelfbeeld, pesten, leerproblemen enz.

Het is mogelijk de training te combineren met het traject Persoonlijke ontwikkeling op basis van de test van Reiss Motivation Profile.

Tarief

  • €72,50 per uur
    €47,50 per uur (leerlingen basis- en middelbare school)

Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie over faalangsttraining.

schrijf je nu in