Bijles

Studiebegeleiding

Sinds 2008 worden er bij SMILE bijlessen gegeven aan leerlingen van zowel de basis- als van de middelbare school. De bijlessen worden 1-op-1 gegeven waardoor het kind en de lesstof centraal staat.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een leerling gebaat is bij een beetje extra hulp van buitenaf, zoals:

  • het moeite hebben met de lesstof
  • een stevigere basiskennis willen krijgen
  • het zelfvertrouwen willen vergroten
  • een sterker cijfer willen, omdat een niveau hoger er wellicht ook in zit.

Bijlesvakken

Voortgezet onderwijs:

Nederlands, Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie

Studiebegeleiding: wij helpen de leerling met het ‘leren’ leren, het plannen van het leer- en maakwerk en met het leren maken van o.a. mindmaps en samenvattingen.

Basisonderwijs:

Spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen

Als er sprake is van dyslexie en/of beelddenken kunnen leerlingen bij SMILE terecht voor extra herhaling en ondersteuning.

Doel

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs en groep 6/7/8 van de basisschool een sterkere basis geven en vergroten van het zelfvertrouwen.

Inhoud

Tijdens het intakegesprek wordt gekeken welke lesstof opgehaald moet worden of voor welke onderdelen extra begeleiding nodig is. Als tijdens de bijlessen blijkt dat er een stukje basiskennis ontbreekt, zal daar in eerste instantie aandacht aan worden besteed. Daar waar nodig krijgt de leerling houvast mee naar huis. Dit gebeurt in de vorm van uitlegbladen, informatiekaartjes of mindmaps.

Tarief

  • €47,50 per uur (leerlingen basis- en middelbare school)
  • €36,50 per 45 minuten (leerlingen basis- en middelbare school)

Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie over bijlessen in Weesp.