Onderzoek heeft uitgewezen dat ons gedrag vooral door het onderbewuste wordt gestuurd. Het pakket van onze mogelijke gevoelens en gedrag blijkt voor het grootste deel al bij de geboorte vast te liggen en na de eerste drie levensjaren nauwelijks meer te veranderen. Reiss Motivation Profile helpt dit belangrijke deel van onszelf in kaart te brengen.

Geschiedenis Reiss Motivation Profile

De Amerikaanse Dr. Steven Reiss, motivatieonderzoeker en professor in de Psychologie en Psychiatrie aan de Universiteit van Ohio, heeft de persoonlijkheidsfactoren die elk mens van nature bezit, vertaald naar waarden, doelen en motieven en deze vervolgens in 16 levensmotieven ingedeeld. Dit is het uitgangspunt geweest voor het ontwikkelen van een eenvoudige test waarmee de waarde van deze levensmotieven kunnen worden onderzocht.

Hoe werkt Reiss Motivation Profile

Door aan een lijst met stellingen een waarde toe te kennen, wordt zichtbaar welke motiveringen/karaktertrekken een sturende rol spelen en hoeveel invloed zij hebben op onze gedachten, gevoelens en gedrag. Je bewust zijn van jouw drijfveren kan bijdragen aan een persoonlijke ontwikkeling die past bij jouw behoefte en daarmee dus ook op de lange termijn goed voelt.

Reiss Motivation Profile is waardevrij, er zijn dus geen goede en geen slechte scores. Omdat onze persoonlijkheid uit de verschillende waarden van de levensmotieven bestaat, zijn er enorm veel combinaties mogelijk die op hun beurt voor veel verschillende persoonlijkheidsprofielen zorgen. Kortom: Reiss Motivation Profile is een individuele vingerafdruk die slechts aan één persoon kan toebehoren en die ons zo uniek maakt.

De intrinsieke motivatie, dus dat wat ons vanuit ons onderbewuste drijft, wordt op een visuele manier in beeld gebracht en laat zien hoe deze zich tot de rest van de bevolking verhoudt. Afhankelijk van de waarde van de levensmotieven is niet alleen te zien waar iemand naar streeft, wat voor hem werkelijk belangrijk is, maar ook in welke mate iemand dat nodig heeft. Verder brengt het naast de kracht van een persoonlijkheid ook de mogelijke valkuilen in beeld. Hierdoor kunnen bepaalde emotionele reacties worden verklaard. Het profiel laat zien welke psychologische behoeftes iemand heeft, oftewel wat iemand een tevreden gevoel geeft.

Inzicht in ons eigen persoonlijkheid:

  • zorgt voor zelfacceptatie
  • vormt de basis voor respect en tolerantie naar andere mensen
  • stelt ons in staat bewuste keuzes te maken. Hoe groter de overeenstemming tussen de levensomstandigheden en de eigen persoonlijkheid, hoe prettiger men zich voelt en hoe beter men presteert.
  • stelt ons in staat de positieve en negatieve aspecten van verschillende levensfasen te herkennen waardoor het mogelijk wordt uitdagingen actiever tegemoet te treden, mogelijke kansen eerder te herkennen en te benutten en in mogelijk stressvolle overgangstijden bewuste keuzes te maken.

Onderzoek toont aan dat het profiel gezien kan worden als een persoonlijke vingerafdruk. De test is na verloop van tijd reproduceerbaar waardoor het mogelijk is niet alleen in het nu, maar ook in de toekomst op de resultaten terug te vallen.

Omdat uit onderzoek blijkt dat onze levensmotieven al op jonge leeftijd vastliggen, is de test ook zeer geschikt voor jonge mensen die een studiekeuze willen maken. Reiss Motivation Profile geeft daarnaast ook inzicht in de beroepsrichting, het type werk dat bij je past en welk type onderwijs het beste bij jou aansluit.

“Dat wat je zoekt, zit al in je.”

Reiss Motivation Profile persoonlijkheidsanalyse

Voor het motivatieonderzoek kent de deelnemer(online) aan een lijst met 128 stellingen een waarde toe en stuurt deze vervolgens op. Het maken van de test duurt ongeveer 30 minuten. De antwoorden worden op de Universiteit van Ohio uitgewerkt. Een gecertificeerd Reiss Profile Master van SMILE geeft tijdens een uitgebreid gesprek uitleg over het profiel waarbij herkenningspunten uit het dagelijks leven worden besproken.
Na afloopt krijgt de deelnemer zijn/haar profiel uitgewerkt in tekst en beeld mee naar huis.

Toepassingen Reiss Motivation Profile

Het Reiss Profile is zeer breed toepasbaar, zowel op het gebied van individuele ontwikkeling en selectie als voor teamcoaching en -ontwikkeling. Toepassingsgebieden zijn o.a. HR-management, Leiding geven, Coaching en Advies, Studiekeuze en Topsport.

SMILE heeft ervoor gekozen zich vooral te richten op individuele ontwikkeling van volwassenen en jongeren. Door inzicht te verschaffen in de persoonlijke motivatie wordt de deelnemer helder wat hem of haar beweegt en kunnen er bewuster keuzes worden gemaakt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Bij het traject Studiekeuze worden de inzichten o.a. gebruikt voor het maken van zowel een studiekeuze als ook voor keuzes tijdens en na de studie. Bij het traject Loopbaanbegeleiding worden ze o.a. gebruikt om te kijken welke beroepen en soort baan/banen bij de behoeften en talenten van de deelnemer passen.

Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie over Reiss Profile.

schrijf je nu in