Elke relatie tussen twee mensen is uniek en brengt bepaalde gevoelens en reacties met zich mee.  Wat je van de een kan hebben, kan je misschien van een ander niet verdragen. Niet zo raar, want wij zijn allemaal anders, hebben andere behoeftes en reageren daardoor op ons eigen manier. Dat je elkaar in de loop van de tijd misschien niet (meer) goed begrijpt en dat de spanningen soms hoog op kunnen lopen, is dan ook niet verwonderlijk.

Op verschillende manieren hebben wij een relatie met de mensen om ons heen. Sommige contacten staan ver van ons af, zijn oppervlakkig en brengen weinig verwachtingen met zich mee. Andere contacten gaan dieper, zijn intensiever en daardoor soms ook gecompliceerder, zoals:

  • de relatie tussen een ouder en kind waarbij de ouder met zijn karakter en normen en waarden het kind zo goed mogelijk probeert te begeleiden. Daartegenover staat het kind dat uiteraard ook een eigen persoonlijkheid is met andere drijfveren en behoeftes. Logisch dat je elkaar zo nu en dan niet begrijpt en boosheid of frustratie de boventoon kan voeren,
  • de relatie tussen twee partners die het over bepaalde dingen echt niet eens kunnen worden of elkaar soms helemaal niet meer begrijpen.
    Twee mensen met een eigen behoefte…. we weten dat we anders zijn en dat we dat moeten respecteren, maar toch zijn we geneigd de ander de kant op te sturen naar dat wat wij juist of normaal vinden,
  • het contact met een collega waar je mee moet samen werken, maar die langzamerhand steeds meer in je allergie is gaan zitten en die jou veel energie kost. Een lastige situatie waardoor jouw plezier in het werk (en wellicht dat van die bewuste collega) erg beïnvloed kan worden.

Midden tussen problemen liggen kansen.”

Waarom persoonlijke relatiecoaching bij SMILE?

Smile helpt je met het krijgen van meer grip op een ‘lastige’ situatie. Dit doen wij door jou eerst meer inzicht te geven in dat wat jou drijft oftewel motiveert. Deze drijfveren zorgen er namelijk voor dat jij de dingen doet zoals je ze doet en dus ook voor de manier waarop jij op bepaalde situaties reageert. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de verwachtingen die je ten opzichte van een ander hebt.
Natuurlijk weet je zelf wel wie je bent en wat je wel of niet leuk vindt. Desondanks is het vaak lastig te verklaren waarom je van de een wel iets accepteert en van een ander niet. De wisselwerking tussen persoonlijke relaties (actie-reactie) speelt hierbij een grote rol. Het probleem waar je/jullie tegenaan lopen is vaak lastig te beschrijven, maar beter te begrijpen als je jezelf (en wellicht de ander) beter begrijpt.

PROGRAMMA  persoonlijke relatiecoaching

Deel 1 – Wie ben ik?
Thuis vul je de lijst met stellingen van Reiss Motivation Profile online in. Het maken van de test duurt ongeveer 30 minuten en doe je op een moment dat jou het beste schikt.
Tijdens het 1e gesprek van 1,5 uur ontvang je jouw persoonlijk profiel en worden de 16 levensmotieven uitgelegd en uitgebreid besproken. Omdat je veel informatie krijgt en wij jou voldoende ruimte willen geven om over eventuele vragen na te denken, wordt het laatste deel van jouw profiel in het 2e gesprek toegelicht.

Deel 2 – Wat wil ik graag anders?
Tijdens het 2e gesprek dat ongeveer 1,5 uur duurt wordt het profiel afgerond. Vanuit het inzicht dat je in jezelf verkregen hebt, zal je zeer waarschijnlijk de dingen waar je tegenaan loopt al anders gaan zien en ervaren. Je zal tevens zien dat je beter gaat begrijpen waar de ander staat en waardoor jullie probleem ontstaan is.
Met deze opgedane kennis gaan we een stap verder en bekijken wij opnieuw de hulpvraag waarmee je binnen bent gekomen. Is deze nog van belang of moeten wij de vraag aanpassen? Afhankelijk van de vraagstelling bespreken wij of je het 3e coaching gesprek alléén gaat doen of dit liever samen met de persoon doet waar je in jouw persoonlijke relatie moeite mee hebt. In dat geval zal hij of zij eerst het programma Persoonlijke Ontwikkeling moeten doen, zodat jullie met dezelfde kennis over jezelf het vervolggesprek in kunnen gaan.

Deel 3 – Wat kan ik/kunnen wij doen om de situatie te veranderen?
Tijdens het 3e gesprek gaan wij aan de hand van de hulpvraag zeer gericht op zoek naar manieren die jou/jullie kunnen helpen om anders met bepaalde situaties om te gaan. Uitgangspunt is nog steeds het persoonlijke profiel dat je zal helpen om bewuster je kracht in te zetten op het moment dat je stress ervaart. Vanuit daar buig je je valkuil om naar een voor jou en de ander prettigere reactie.

Tarief

  • €450,00 bij 1 persoon
  • €800,00 bij 2 personen
  • Extra gesprekken: €72,50 per uur
  • Buiten Weesp brengen wij een kilometer- en reistijdvergoeding in rekening

Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie over persoonlijke ontwikkeling en motivatie.

schrijf je nu in