Doelgroep Training Mindmappen

Ouders/begeleiders van leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die hun zoon/dochter bijvoorbeeld zelf willen leren en/of begeleiden bij Mindmappen.

Doel Training Mindmappen voor volwassenen

Tijdens de training wordt duidelijk wat het nut van mindmappen is, waar het allemaal voor gebruikt kan worden, hoe een mindmap opgebouwd wordt en hoe een tekst daarin past. Daarnaast worden er tips gegeven hoe het mindmappen aangeleerd kan worden.

Algemene informatie Training Mindmappen

Het maken van een mindmap als overzicht (voor bijvoorbeeld het geven van een presentatie) of als samenvatting (voor bijvoorbeeld aardrijkskunde) is bedoeld om de te leren lesstof in kaart te brengen. Hierbij wordt de leerling ertoe aangezet om anders en vooral intensiever met de lesstof om te gaan. Doordat de linker- en rechter hersenhelft geprikkeld worden en de lesstof ‘bijzonder’ gemaakt wordt, wordt er tijdens het maken van een mindmap eigenlijk al geleerd (60% zit al in het hoofd voordat er met leren begonnen wordt).

Het gebruik van een mindmap helpt bij het oefenen van lesstof en geeft een duidelijk overzicht van de te leren stof bij bijvoorbeeld Aardrijkskunde, grammatica van Engels of basiskennis van Wiskunde. Bij het herhaaldelijk doorlezen hoeft de mindmap op zeker moment niet meer geraadpleegd te worden. De informatiekaart zit in het hoofd, de leerling beheerst de lesstof!

Programma Training Mindmappen

De training bestaat uit een bijeenkomst van 3,5-4 uur. Er wordt kort ingegaan op het nut van mindmappen om dit ook aan het kind over te kunnen brengen. Hierbij wordt de werking van de hersenen en het korte- en lange termijn geheugen belicht. Net als bij de training Samenvatten wordt vervolgens aandacht aan de sleutel- en signaalwoorden besteed. Deze vormen de basis van de mindmap. Het mindmappen wordt tijdens de training in de praktijk geoefend. Het is aan te bevelen dat de ouder na de training eerst zelf een aantal teksten oefent alvorens hij/zij het kind gaat helpen.

Tarief

  • €72,50 p.p. (in groepsverband, minimaal 4 deelnemers)
  • De training kan ook individueel gegeven worden. De kosten zijn dan €62,50 per uur.

Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie over training mindmappen voor volwassenen.